Home   Alpabetical list of all authors   Further manuscripts completed since retirement  


Die Ou Hoofgebou
Die Ou Hoofgebou - Old Main Building

Painting by Hérine Fourie

Gerrit Kruger

Gert Kruger

Author of publications on classical and NT Greek
First Professor of NT Greek at the University of Stellenbosch.

Gerrit van Wyk Kruger was born on 11 June 1937 in the heart of Namaqualand.
1955: Matriculated at Martin Oosthuizen Hoërskool, Kakamas, in the first class, with Theo Pauw as Headmaster.
1958: B.A. cum laude, University of Stellenbosch, majoring in Greek and Hebrew, with Latin and Afrikaans as secondary subjects
1959: Entered the Theological Seminary of the Dutch Reformed Church at Stellenbosch on its centenary year
1960: Won the Sir Henry Strakosch Memorial Scholarship for further study at the University of Cambridge
1961: BA Hons, cum laude, University of Stellenbosch
September 1961: Left Cape Town with the 'Pendennis Castle' for South Hampton, England
1961 -1964: Member of King's College, Cambridge, where he studied under the tuition of CDF Moule, Lady Margaret's Professor of Divinity (the oldest Chair at that university, where Erasmus of Rotterdam was the first reader in Greek)
1963: Married Christa de Wit in St. Columba's Presbyterian Church, Downing Street, Cambridge, and left on an extended tour of Europe, with Greece as final destination.
July 1964: Lecturer in Greek, University of Stellenbosch
1967: Received a Ph.D. in NT Greek at the University of Cambridge, with the thesis: Conditionals in the New Testament.
A Study in their Rationale.
(For a comprehensive evaluation thereof, 25 years later, see Stanley E. Porter, Verbal Aspect of the Greek of the NT (Studies in Biblical Greek, vol I), Peter Lang Publishing Inc., New York, 1993, p.319ff).
1969: Senior Lecturer in Greek, University of Stellenbosch
1969 - 1973: Chief Examiner for Matriculation Greek in South Africa
25 July 1970: Birth of only son, André
1973: Is offered Professorships at the University of Port Elizabeth and at the University of the Orange Free State
1976: Appointed first Professor of NT Greek at the University of Stellenbosch
1986 Spent sabbatical, with family, on a Senior HSRC bursary at Cambridge, working on the ancient Greek Romance with Dr. Richard Hunter of Pembroke College, now Regius Professor of Greek at Cambridge
1977 - 1985: Associate Member of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
1985: Supervisor of the first Doctorate Degree in NT Greek at the University of Stellenbosch
1985 - 1995: Appointed Moderator for Hellenistic Greek at the University of the Western Cape.
1994: Retired from the US
Since his retirement, Gerrit Kruger completed several new books (published in 2017 and 2019) and many further manuscripts.
From 1994 - 2000, he was correspondent in Die Burger responsible for up to 70 items on Afrikaans, politics, literature, and other polemica.
His 125 articles on the history of Stellenbosch written for Eikestadnuus, 1987 - 1993, can be found in the archives of the Gericke Library, Africana Section, as well as his complete collection of Afrikaans literature of the 20th century, many of which are signed first editions.

2023: Gerrit Kruger was awarded the NP van Wyk Louw Gold Medal for 2023

Quotes:
pólemos pántoon patêr
Stryd is die vader van alle dinge

pánta rheî kaî oudén ménei
Alles vloei en konstant bly daar niks
(Herakleitos of Ephesos, 550-480 B.C.)

Publications
Books:
Inleiding tot die studie van Nuwe-Testamentiese Grieks, T. Wever, Meppel/ Stellenbosch 1975
Rondom die antieke Griekse boek, UUB, Stellenbosch, 1977
Die skrywers van die Nuwe Testament, UUB, Stellenbosch, 1981
Gregoire: Selfportretstudies/ Selfportrait Studies (Co-Editor for Hester Borman), Stellenbosch Art Gallery, 1997
Die geskiedenis van die Griekse taal oor 35 eeue heen, Sun Media, 2017 (Sponsored by the SA Academy of Sciences)
En wie het God geskep? Op weg na 'n nuwe definisie van die Godheid, e-book, 2017
Raar, maar waar, some 2 000 lemmas on everyday most interesting things, 2017
Die Griekse ou Komedie - Aristophane4s, Naledi, 2019

Published in a closed circulation by the Universiteits-Uitgewers en -Boekhandelaars, Stellenbosch/Grahamstown:
Die voor-Sokratiese natuurfilosowe, 1976
Aristophanes. Die Griekse Ou Komedie, 1977
Teorie en eksegese van die NT verbum, 1981
Die na-klassieke Griekse letterkunde, 1983
Die oud-Griekse roman, 1986
Plato, god van die filosowe, 1992
Die Evangeliegenre, 1992
Skrywers van die Nuwe Testament, Deel II, 1994s die Martelaar, Irenaeus, Athenatius, Origenes, Clemens Alexandrinus en Eusebius, 2010

* * *

Further manuscripts completed (for publication) since retirement in 1994:

Sappho van Lesbos, Vroegste digteres uit die Westerse Letterkunde: Die fragmente uit Eoliese Grieks vertaal en ingelei, met 'n Addendum van Ovidius se Brief van Sappho uit Latyn vertaal), 2006
Denkers deur die eeue: Die Westerse wysbegeerte in die ná-klassieke tydvak buite die Christelike dogma, 2006
Die oud-Griekse visuele kunste en musiek, 2007
Die oud-Griekse geskiedskrywing, 2007
Die vóór-Sokratiese natuurfilosofie: Begin van die Westerse teoretiese fisika in Griekeland, 2008
Plato en Aristoteles, 2008
Die Homeriese epos, met spesiale verwysing na die Ilias, 2009
Mens en taal, 2009
Hindoeïsme: Geskiedenis, godsdiens en taal, 2009
Egiptologie: 'n Inleiding met die oog op die oud-Egiptiese religie, 2010
Die vroeë Griekse kerkvaders: Ignatius, Justinu
Already completed in six volume series on our classical heritage:
'n Geskiedenis van die Latynse Letterkunde, vol.1 (Vanaf die inskripsionele pre-literêre fase tot met die val van die Romeinse ryk in die Weste in 476 AD, met 'n uitvoerige Inleiding)
'n Geskiedenis van die Latynse Letterkunde, vol.2 (Die Latynse taal en letterkunde van die Middeleeue, 476 - 1492, vanaf die val van die Romeinse ryk tot by die ontdekking van Amerika deur Columbus, d.w.s. tot met die opkoms van die Nuwe Wêreld wat gevolg het op die Renaissance
Die Bisantynse Griekse Letterkunde: Die ontstaan van 'n Griekse Letterkunde in Konstantinopel tydens die Middeleeue

Further manuscripts revised and completed by Gerrit Kruger for publication since 2005:
Aischulos: Eerste groot oud-Griekse treurspeldigter
Sophokles: Tweede groot oud-Griekse treurspeldigter
Euripides: Derde groot oud-Griekse treurspeldigter
Die literêre Koinê-skrywers (met insluiting van Polubios, Diodorus Siculus, Strabo, Philo Judaeus, Flavius Josephus, Plutarchus, Pausanias, Philo van Bisantium, Apollodorus van Athene, Artemidorus van Efese en Nikolaos van Damaskus)
Studies rondom die Griekse Nuwe Testament: Teks, taal en konteks
Die Briewe van Paulus: Teks en konteks
Denkers deur die eeue, Deel Twee
Stromata: Bakens uit die Griekse Oudheid
'n Reis deur Griekeland: Feit en legende
En wie het vir God geskep? Onderweg na 'n nuwe definisie van die Godheid [97 pp.]
Kommentaar op die negentien tragedies van Euripides [168 pp.]
Die geskiedenis van klassieke Griekeland [147 pp.]
Die geskiedenis en monumente van klassieke Athene [53 pp.]
Die alledaagse in klassieke Athene [84 pp.]
Die geskiedenis van Rome [125]
Die verhaal van die Griekse taal oor 35 eeue heen [in 2 vols., 438 pp.]

up

Text supplied by Gerrit Kruger

The Old Main Building is the oldest academic building of the University of Stellenbosch:
Inaugurated in November 1886

Architect: Carl Otto Hager

Webmasterwww.StellenboschWriters.com © Rosemarie Breuer

   Publisher of special editions Books